1
Bạn cần hỗ trợ?

Hoa hậu bản sắc việt

Năm 2016 Nam Hương Corp trở thành đơn vị tư vấn chiến lược và triển khai thực hiện cho tập đoàn FLC cuộc thi Hoa Hậu Bản Sắc Việt Toàn Cầu với tổng giá trị đầu tư lên đến 2,5 triệu USD cho chiến lược này với mục tiêu xây dựng thương hiệu FLC trong và ngoài nước.
Chiến lược đã thành công rực rỡ với việc quảng bá hình ảnh các khu nghỉ dưỡng của FLC đến với cộng đồng trong nước, quốc tế

Loading

Loading...