1
Bạn cần hỗ trợ?

Dự án Season Avenue

Tại Hà Nội, Capital Land hợp tác với NH Media & Event triển khai dự án Season Avenue vào tháng 4/2016 với chiến lược quảng bá, truyền thông và thúc đấy bán hàng.
Chiến lược đã thành công rực rỡ góp phần thúc đẩy lượng sản phẩm được bán ra đạt mục tiêu của Chủ đầu tư

Loading

Loading...