1
Bạn cần hỗ trợ?

IEC Quảng Ngãi – Thành phố giáo dục

Về IEC Quãng Ngãi:

  • Diện tích: 10.000 hecta
  • Vốn đầu tư: 1.000 tỉ đồng
  • Quy mô đào tạo: mẫu giáo đến lớp 12: hệchất lượng cao hội nhập quốc tế, hệ song ngữ và hệ quốc tế hoàn toàn

Nam Hương Corp. là đơn vị tư vấn chiến lược ho IEC Quảng Ngãi với mục tiêu mang lại 1,000 học sinh đăng ký mới trong năm 2019

Loading

Loading...