1
Bạn cần hỗ trợ?

WL

WL là ấn phẩm chuyên đề dành cho các Nữ lãnh đạo. Đại diện cho tiếng nói chung của cộng đồng Nữ lãnh đạo Việt Nam. Nội dung phong phú, đặc sắc, hình ảnh chuyên nghiệp, ấn phẩm WL mang lại góc nhìn mới về thế hệ Nữ lãnh đạo thế hệ mới dám dấn thân trong mọi lĩnh vực đồng thời vẫn không quên chăm nhiệm vụ chăm sóc bản thân và gia đình.

Bằng ngòi bút của mình, WL có nhiệm vụ giúp cho các Nữ lãnh đạo luôn tự tin để đẹp hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn.

 

Loading

Loading...